Lokschuppenabriss für Schulneubau?

Bezirk untersucht die Fläche des Rundlokschuppens auf ihre Verwendung als Schulstandort Mehr

Czy parowozownie rozbiorą na rzecz szkoły?

Rejonowy władzę analizują czy potrzebnym dla budowy nowej szkoły jest teren okrągłej parowozowni. Więcej

Депо снесут во имя школы?

Районная управа проверяет, пригодна ли территория циркульного депо для размещения тут новой школы. Подробнее

Kurt-Kieger-Designzentrum

„Wie kann man IKEA und China schlagen?“ Mehr

Centrum projektowe Kurta Kiegera

„Jak mogę pokonać IKEA i Chiny?” Więcej

Центр дизайна Курта Кригера

"Чем побить ИКЕЮ и Китай?" Подробнее

Verwaltungsgericht Berlin verpflichtet zum Denkmalschutz

Widersprich abgelehnt, aber eine Beschwerde ist immer noch möglich. Mehr

Berliński Sąd Administracyjny: zabytek nie tylko można, ale wręcz należy chronić.

Protest oddalono, lecz skarga na oddalenie jest możliwa. Więcej

Berlin-Rummelsburg

Geschichte | Heute

Berlin-Pankow

Geschichte | Heute

Schneidelmühl

Geschichte | Heute

Bromberg

Geschichte | Heute

Dirschau

Geschichte | Heute

Insterburg

Geschichte | Heute

Berlin-Rummelsburg

Historia | Współcześnie

Berlin-Pankow

Historia | Współcześnie

Bydgoszsz

Historia | Współcześnie

Tczew

Historia | Współcześnie

Czerniachowsk

Historia | Współcześnie

Берлин-Руммельсбург

История | Современность

Берлин-Панков

История | Современность

Быдгощ

История | Современность

Тчев

История | Современность