Kurt-Kieger-Designzentrum

„Wie kann man IKEA und China schlagen?“ Mehr

Centrum projektowe Kurta Kiegera

„Jak mogę pokonać IKEA i Chiny?” Więcej

Центр дизайна Курта Кригера

"Чем побить ИКЕЮ и Китай?" Подробнее

Seelower Erklärung „Zurück in die Zukunft!“

Zur Entwicklung der Ostbahn zwischen Berlin und Kostrzyn Mehr

Deklaracja z Seelow „Powrócić do przyszłości!”

Deklaracja w sprawie rozwoju Kolei Wschodniej między Berlinem a Kostrzynem Więcej

Зееловская декларация

О развитии Восточной железной дороги между Берлином и Костшином Подробнее

Hoenerloh

Virtuelle Ausstellung im Pankower Rundlokschuppen Mehr

Hoenerloh

Wirtualna wystawa w parowozowni w Pankowie Więcej

Хёнерло

Виртуальная выставка в депо в Панкове. Подробнее

Berlin-Rummelsburg

Geschichte | Heute

Berlin-Pankow

Geschichte | Heute

Schneidelmühl

Geschichte | Heute

Bromberg

Geschichte | Heute

Dirschau

Geschichte | Heute

Insterburg

Geschichte | Heute

Berlin-Rummelsburg

Historia | Współcześnie

Berlin-Pankow

Historia | Współcześnie

Bydgoszsz

Historia | Współcześnie

Tczew

Historia | Współcześnie

Czerniachowsk

Historia | Współcześnie

Берлин-Руммельсбург

История | Современность

Берлин-Панков

История | Современность

Быдгощ

История | Современность

Тчев

История | Современность